Guru Poornima- Kripa Yatra 2019 Schedule

July 13, 2019 – August 2, 2019DATE DAY PLACE TIME CONTACT Mobile No.
13.7.19 Saturday Delhi 09:00-12:00 Laxmi Foundation 7503030433
14.07.19 Sunday Mumbai 09:00-12:00 Khushi Bhai 9820251143
Vinod Sharma 9324471592
Bhavna Ben 9820073873
15.07.19 Monday Surat 09:00-12:00 Shri.Jitu Bhai Gandhi 9825140177
Shri.Ramesh Sharda 9825269674
Shri.Ramanuj Bhattar 9824449999
16.07.19 Tuesday Ahemedabad GURUPOORNIMA 09:00-12:00 Shri.Soma Bhai 9426082818
Shri.Girja Shankar 9426002593
Shri.Ravi Agarwal 9825136670
17.07.19 Wednesday Ajmer 09:00-12:00 Shri.Om Mangal 9414002087
Shri.Kali Charan Khandelwal 9414003357
Shri.Kishan chandra Bansal 9414002349
Shri.Satyanatayan Bindal 145-2420085
18.07.19 Thursday Jaipur 09:00-12:00 Shri.Tulsi Sewa Sansthan 9829051892
141-2366653
19.07.19 Friday Ratlam 16:00 19:00 Smt.Sushma Katare 8103387076
Shri. Sanjay Dave 9827095699
Smt. Kirti Vyas 7412232913
20.07.19 Saturday Indore 16:00-19:00 Shri.Sanjay Soni 9425055519
Shri.Mitesh Joshi 9302231777
21.7.19 Sunday Halt at Delhi ( Praktya Diwas )
22.07.19 Monday Kolkata 16:00-19:00 Shri.Surendra Bajaj 9830698193
Smt. Lalita Jalan 9448396815
Dr. Abhay Tiwari 9748907537
Smt. Saarika 9831630874
23.07.19 Tuesday Bhagalpur 15:00-18:00 Shobha Dhandania 9431609956
Naveen Dhandania 9431214056
24.07.19 Wednesday Goa 17:00-20:00 Shri.Durga Das Prabhu (DP) 9823235042
Shri.Rajesh Maheshwari 9422063251
26.07.19 Friday Jalgaon 09:00-12:00 Shri.Neelkanth Sarode 9423187390
Sunil Chaudhary
27.07.19 Saturday Ullhas Nagar 15:00-18:00 Shri. Amar Aahuja 9822000144
Shri. Harish Bhai 9324764377
28.07.19 Sunday Pune 09:00-12:00 Rohit Dange 8421377900
29.07.18 Monday Kanpur 16:00-19:00 Shri. Akhilesh Mishra 8808057009
30.07.19 Tuesday Hardoi 16:00-19:00 Shri Nitin Tiwari 9453188496