Guru Poornima- Kripa Yatra 2019GURUPOORNIMA 2019

ROUTE 1

DATE DAY PLACE TIME CONTACT Mobile No.
13.7.19 Saturday Delhi 09:00-12:00 Laxmi Foundation 7503030433
 
14.07.19 Sunday Mumbai  

09:00-12:00

 

Khushi Bhai 9820251143
Vinod Sharma 9324471592
Bhavna Ben 9820073873
 
15.07.19 Monday Surat 09:00-12:00 Shri.Jitu Bhai Gandhi 9825140177
Shri.Ramesh Sharda 9825269674
Shri.Ramanuj Bhattar 9824449999
 
16.07.19 Tuesday Ahemedabad GURUPOORNIMA 09:00-12:00 Shri.Soma Bhai 9426082818
Shri.Girja Shankar 9426002593
Shri.Ravi Agarwal 9825136670
 
17.07.19 Wednesday Ajmer  

09:00-12:00

 

Shri.Om Mangal 9414002087
Shri.Kali Charan Khandelwal 9414003357
Shri.Kishan chandra Bansal 9414002349
Shri.Satyanatayan Bindal 145-2420085
 
18.07.19 Thursday Jaipur  

09:00-12:00

 

Shri.Tulsi Sewa Sansthan 9829051892
141-2366653
 
19.07.19 Friday Ratlam 16:00 19:00 Smt.Sushma Katare 8103387076
Shri. Sanjay Dave 9827095699
Smt. Kirti Vyas 7412232913
 
20.07.19 Saturday  

Indore

16:00-19:00 Shri.Sanjay Soni 9425055519
Shri.Mitesh Joshi 9302231777
 
21.7.19 Sunday Hault at Delhi ( Praktya Diwas )

 

 

ROUTE 2

DATE DAY PLACE TIME CONTACT Mobile No.
22.07.19 Monday Kolkata 16:00-19:00 Shri.Surendra Bajaj 9830698193
Smt. Lalita Jalan 9448396815
Dr. Abhay Tiwari 9748907537
Smt. Saarika 9831630874
23.07.19 Tuesday Bhagalpur 15:00-18:00 Shobha Dhandania 9431609956
Naveen Dhandania 9431214056
24.07.19 Wednesday Goa 17:00-20:00 Shri.Durga Das Prabhu (DP) 9823235042

Shri.Rajesh Maheshwari

9422063251
25.07.19 Thursday Travelling –
26.07.19 Friday Jalgaon 09:00-12:00 Shri.Neelkanth Sarode 9423187390
Sunil Chaudhary
27.07.19 Saturday Ullhas Nagar 15:00-18:00 Shri. Amar Aahuja 9822000144
Shri. Harish Bhai 9324764377
28.07.19 Sunday Pune 09:00-12:00 Rohit Dange 8421377900
29.07.18 Monday Kanpur 16:00-19:00 Shri. Akhilesh Mishra 8808057009
30.07.19 Tuesday Hardoi 16:00-19:00 Shri Nitin Tiwari 9453188496
31.07.19 Wednesday Behraich 16:00-19:00 Shri Vimal Tekriwal 9415571221
01.08.19 Thursday Lucknow 16:00-19:00 Shri Pardeep Agarwal 9415758866

July 5, 2019 – August 2, 2019