सुंदर यमुनातीररी मनमोहन ठाडे ||
जबते दृष्टिपरी या मुखपै
तबते धरत न धीररी || १ ||

मृगमद तिलक अलकघुँघरारी
नासामुक्ता कीररी ||
सूरदासप्रभु वेणु बजावत
थाक्यो सरिता नीररी || २ ||