Shrinathji Online Sewa – Daily Darshan

January 24, 2021
11 – Paush Shukl Ekadashi PUTRADA EKADASHI VRAT

Ghera Hara Thada Vastra, Badami Suneri Jari Ka Khontdaar Vaagha, Pajama Kule, Panni Moje, Laal Mein Suneri Chape Ka Patka Ruperi Kinari, Aavaran Bhari Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Peeli.