Shrinathji Online Sewa – Daily Darshan

October 27, 2021
06 – Kartik Krushna Shasthi

Laal Thada Vastra, Hara Sunheri Jari Ka Khontdaar Vagha Pajama Paag Suneri Kinari Ke, Kano Mein Karnphool, Shri Mastak Par Mor Pankhi Aavaran Bhari Sone Moti Ke, Maala Ek Peeli