Shrinathji Online Sewa – Daily Darshan

August 23, 2019
07 – Bhadra Krushna Saptami Shayan Me Shashthi Ko Utsav

Nimbu Rang Ka Thada Vastra Avam Laal Pichoda Va Paag Suneri Kinari Ka, Kaan Mein Ek Ek Gutti Avam Shri Mastak Par Mor Sheekha, Aavaran Sone Va Moti Ke Avam Do Maala Safed, Gaadi Gehri Laal.