Govindashtakam.

  गोविंदाष्टकम—— चिदानंदाकारं  श्रुतिसरससारं  समरसं  निराधाराधारं  भावजलधिपारं  परगुणम |   रमाग्रीवाहारं व्रजवनविहारं हरनुतं सदा तन गोविन्दं परमसुखकन्द भजत रे ||१||   महाम्भोधिस्थानं स्थिरचरनिदानं दिविजपं सुधाधारापानं विहगपतियानं यमरतम | मनोज्ञं सुज्ञानं...

Bhavanyashtakam

na tato na mata na bandhurna data na putro na putri na bhrutyo na bharta| na jaaya na vidhya na vruttirm maiv gatistavam gatistavam tvameka bhavani ||1||   bhavabdhavpare mahadukhbhiru papaat prakami pralobhi pramattah:| kusansar pash prabaddh sadaham gatistavam...

Shree Vrunda Ashtakam

Shree Vrunda Ashtakam – gangeya-champeya-tadid-vinindi-rocih-pravaha-snapitatma-vrndeh!bandhuka-bandhu-dhyuti-divya-vasi,vrnde! numaste charanaravindam ||1||Oh Vrunda! You are adorned with an extremely brilliant transcendental dress which is as red as a bandhuka...

Shree Jagannath Ashtakam.

   Kadachit kalindi tatvipin sangitkavaromuda gopinari vadankamalaswad madhup:|ramashambhubramha amarpatiganesharchitpadoJAGANNATH: Swami nayanpathgaami bhavatu me ||1||Bhuje svaye venum shirasi shikhipichcam katitatedukulam netranate sahacharkataksham vidhte |sada...

Shree Gopijanvallabh Astakam

  By Shree Hariraiji Mahaprabhuji – Sarojnetraay krupayutaay – mandaarmalaparibhushitaay | udaarhasaay lasanmukhaay – namostu Gopijanvallabhaay ||1|| Anandnandadikdaay – bakibakpraanvinashkaay | mrugendrahastaagrajbhushanaay – namostu...

Shree Yugal Ashtakam.

SHREE YUGAL ASHTAKAM. Krushna prem mayee Radha, Radha prem mayo Hari: | mam jeevane nityam, Shree RadhaKrushnau gatirmam ||1|| Krushnasya dravinam Radha, Radhayah dravinam Hari: | mam jeevane nityam , Shree RadhaKrushnau gatirmam ||2|| Krushna pranmayee Radha, Radha...

Shree Nandkumar Ashtakam.

Sunder Gopalam urvan malam nayan vishalam dukh haram, Vrundavanchandrama Nandkandam Parmanandam Dharnidharam | Vallabh Ghanshyamam purankamam atiyabhiramam pritikaram, bhaj Nandkumaram sarvsukhsaram tatva vicharam Bramhparam || Sundervarij vadanam nirjitmadanam...

Shree Ganesh Stotram

Narad Uvaach, Pranamya shirsa Devam Gauriputram Vinayakam | bhaktavasam smarenityam aayuh: kamarthsiddhye || 1 || prathamam Vakratundaym ch Ekdandatam dvitiyakam | tritiyam Krushnapingaksham Gajvaktram chaturthakam ||2|| Lambodarm panchamam ch shashtham Vikatmev ch |...

Shree Yamunashtakam

During Ahmedabad Yamunashtakam Katha..Pujya Rushivar emphasised on the ‘samput’ suffix and prefix..during the recitation of this Ashtak…and you can change your SWABHAVA,nature..Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya..Namami Yamuna maham...

Shree Giriraj Dharyashtakam

  Bhakta Bhilasha – charita nusari,dughdadi chauryen yasho visaari |Kumarita nandit ghosh naari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||Vrajangana vrund sada vihaari, angae gruhagar tamophaari |Kridarasa vesh tamo bhisaari, mum Prabhu Shree Girirajdhari | Venu swana...