Shree Raam Avtar

Bhaye Pragat Krupala deendayala Kaushalya hitkari | harshit mahatari muni man hari adhbhut roop vichari || lochan abhirama tanu ghanshyama nij aayudh bhuj chari | bhushan banmala nayan vishala shobhasindhu kharari || kah dui kar jori astuti tori kehi bidhi karau...

Shree Raam Stuti.

  Aapdaamphartaram daataram sarvsampadam | Lokabhiramam shree Raamam bhuyo bhuyo namamyham || Raamay Raambhadray Raamchandray manase | Raghunath nathay Sitayh: pataye namah || Nilambuj Shyamal komal angam, Sita samaropit vaam bhagam || Panau mahasayak charu chapam ||...

Guru Stuti.

    Agyanti mirandhasya gayananjal shalakya| chakshunmilitam yen tasmaii shri Guruve namah ||

Shree Bhishma Stuti.

Shree Bhishma uvaach – Iti matirupkalpita viturshna bhagvati saatvatpungave vibhumni | svasukhmupagate kvachidhartum prakrutimupeyushi yadbhavpravah: ||1|| tribhuvankamanam tamalvarnam ravikargaurvarambaram dadhane | vapuralak kulavrutannabjam vijaysakhe...

Neelambuj -Shyamal.

  Jai shree Krushna, Pujya Rushivar says, by reciting this stuti, the falshruti is as of reciting the complete Ramayan. Neelambuj Shyamal komalangam | Sita samaropit vaambhagam || paanau mahasayak chaaruchapam |...

Raam Stuti.

Lokabhiramam Ranrangdheeram Rajeevnetram Raghuvanshnatham | Karunyaroopam Karunakaran tam Shree Ramchandram sharnam prapadhye ||

Narayanam Namskrutya

Pujya Rushivar says , reciting this stuti before reading any shastra helps in learning. Narayanam namaskrutya Narum chaiv Narottamam | Devim  Saraswatim  Vyasam tato jay mudiryet ||