Krushnay Vasudevay…

    Krushnay Vasudevay Devkinandnay ch |

   Nanadgopkumaray Govinday namo namah ||