Shree Lakshmi Chalisa .

SHREE LAKSHMI CHALISA –

Doha –

Matu Laxmi kari krupa , karo hruday me vaas |

Manokamna siddh kari , purvahu meri aas ||

Sortha –

yehi mor ardaas, hath jod vinti karu |

sabvidhi karau suvas, jai janani jagdambika ||

Sindhu suta mai sumirau tohi | Gyan buddhi vidhya do mohi ||

tum saman nahi koi upkari | sab vidhi puravahu aas humari ||

jai jai jagat janani jagdamba | sabki tum he ho avlamba ||

tum he ho ghat ghat ki vaasi | vinati yahi humari khasi ||

jagjanani jai Sindhu kumari | deenan ki tum ho hitkaari ||

vinvau nitya tumhi Maharani | krupa karau jag janani Bhavani ||

kehi vidhi stuti karau tumhari | sudhi lijai apradh visari ||

Krupa drushti chitvo mum ori | Jagjanani vinti sun mori ||

Gyan buddhi jai sukh ki data | sankat haro humari mata||

Kshirsindhu jab Vishnu mathyo| Chaudah ratna sindhu me paayo||

chaudah ratna me tum sukhraasi | sewa kiyo prabhu bani daasi ||

jab jab janam jaha linha | roop badal tah sewa kinha ||

swayam Vishnu jab nar tanu dhara | linheu Avadhpuri avtara ||

tab tum pragat Janakpuri mahi | sewa kiyo hruday pulkahi ||

apnaya tohi antaryami | Vishva vidit tribhuvan ki swami ||

tum sam prabal shakti nahi aani | kah tak mahima kahau bakhani ||

mun kram vachan karau sewakai | mun ichchit vanchit fal payee ||

taji chal kapat aur chaturai | pujahi vividh bhanti mun laayee ||

aur haal mai kahau bujhai | jo yah paath karai mun laayee ||

taako koi kasht na hoi | mun icchit pavai fal soi ||

trahi trahi jai dukh nivarini | trividh taap bhav bandhan harini ||

jo yah chailsa padai padhavai | dhyan lagakar sunai sunavai ||

tako koi na rog satavai | putra aadi dhan sampatti pavai ||

putra heen aru sampati heena | andh badhir kodhi ati deena ||

vipra bolay kai paath karavai | shanka dil me kabhi na lavai ||

paath karavai din chalisa | ta per krupa karai Gaurisa ||

sukh sampatti bahut si pavai |kami nahi kahu ki avaii ||

barah maas karai jo pooja | tehi sam dhanya aur nahi duja ||

partidin paath karai mun mahi | un sam koi jag me kahu nahi ||

bahuvidhi kya mai karau badaii | ley pariksha dhyan lagai ||

kari vishvas karau vrat nema | hoy siddh upjai ur prema ||

jai jai jai Lakshmi Bhavani | sab me vyapit ho gun khani ||

tumharo tej prabal jagmahi | tum sam kou dayalu kahu naahi ||

mohi anath ki sudhi ab leejai | sankat kaati bhakti mohi deejai ||

bhool chuk kari kshma humari | darshan deejai dash nihari ||

bin darshan vyakul adhikari | tumhi akshat dukh sahte bhari ||

nahi maahi gyan buddhi hai tan me | sab jaanat ho apne mun me ||

roop chaturbhuj karke dharan | kasht more ab karahu nivaran ||

kehi prakar mai karau badaii | gyan buddhi mohi nahi adhikayi ||

doha –

trahi trahi dukh haarini , haro vegi sab traas |

jayati jayati jai Lakshmi , karo shatru ka naash ||

Raamdas dhari dhyan nit, vinay karat kar jore |

Maatu Lakshmi daas per karahu daya ki kor ||

*******************