Shree Ram Avatar

Bhaye pragat Krupala Deendayala Kaushalya hitkari |
Harshit Mahatari muni man haari adbhut roop vichari ||

Lochan abhirama tanu dhanshyama nij aayudh bhuj chaari |
Bhushan gal mala nayan vishala Shobhasindhu kharari ||

Kah dui kar jori astuti tori kehi bhidhi karu Ananta |
Maya Gun Gyanatit Amana Ved Puran Bhananta ||

Karuna Sukhsagar sub gun aagar jehi gavhai shruti santa |
So mum hit laagi jan anuragi bhayau pragat Shreekanta ||

Bhrahamand nikaya nirmit maya rom rom prati ved kahe |
Mum ur so baasi yeh uphaasi sunat dheer mati thir na rahe ||

Upjaa jub gyana Prabhu muskana charit bahut bidhi keenh chahe|
Kahi katha suhai matu bujhai jehi prakar sut prem lahe ||

Mata puni boli so matai doli tajahu tat yeh roopa |
Keejae shishu leela ati priysheela yeh sukh param anoopa ||

Suni Vachan sujana rodan thana hoi balak surbhoopa |
Yeh charit je gaavahi haripad paavahi te naa parahi bhavkoopa ||