Hara Thada Vastar Aur Bangani Pichoda Aur Bangani Kule Matsyakrut Kundal Avam Shree Mastak Par Kapde Ke Va Suneri Chandrika Avam Moti Ka Shringar Va Do Maala Safed