Safed Chape Ka Pichoda Suneri Kinari Ka Aur Safed Paag, Shree Mastak Par Gulab Ki Mor Shikha, Sone Moti Ke Aavaran, Do Maala Peeli Aur Karn Phool.