Sua Pankhi Thada Vastra, Suneri Jari Ka Khontdaar Vaagha Va Kule Ruperi Kinari Ka, Kaano Mein Matsyakrut Kundal, Shri Mastak Par Sone Moti Ka Katara Va Gwal Paag, Aavaran Sone Aur Panna Ke, Maala Ek Safed Va Gulab Ki.