Chandani Pardhani, Paag Ruperi Kinari Ki, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Par Double Kali Ki Kilangi, Aavaran Sone Moti Ke, Maala Ek Safed Ek Peeli Va Ek Kamal Ki.