Kesariya Pichoda, Aur Paag Ruperi Kinari Ke, Kano Mein Tokari, Shree Mastak Pe Moti Aur Panna Ka Naagfani Ka Katara, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Char Safed.