Pannai Thada Vastra, Pannai Gherdar Vaagha Pajama, Laal Moje Suneri Kinari, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ki Kilangi, Aavaran Halka Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Hari, Pannai Ghata.