Safed Thada Vastra Avam Kesari Double Gherdar Vaagha Pajama Raas Patka Ruperi Kinari Ka Mayurakrut Kundal, Avam Shri Mastak Par Suneri Topi Suneri Va Mor Pankh Ka Mukut Aavaran Suneri Moti Manek Panna Ke, Maala Ek Peeli