Safed Thada Vastra, Hara Ruperi Jari Ka Khontdar Vagha Pajama Paag, Kano Mein Gutti, Shri Mastak Pe Sone Moti Ki Mor Sheekha Aavaran Halka Moti Sone Ka Maala Ek Peeli