Safed Thada Vastra, Panni Gherdar Vaagha Pajama, Laal Moje Va Paag, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ki Kilangi, Upar Mor Pankh Ke Gwal Paag Ki Jod, Aavaran Halka Sone Moti Va Gulabi Ke, Maala Do, Ek Safed Va Dusari Peeli.