Kesariya Pata, Sabhi Vastra Kesariya, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Double Loom Kilangi Sone Moti Ki, Aavaran Halka, Maala Ek Laal, Neele Moje, Kesariya Pata.