Megh Shyam Thada Vastra, Laal Malkaanch Va Kule Ruperi Kinari Ke, Mayurakrut Kundal, Shri Mastak Pe Tipare Ka Saaj Sone Ka, Aavaran Sone Va Moti Ke, Maala Ek Peeli Va Ek Safed Va Gulab Ki.