Aasmani Thada Vastra Avam Kesari Pichoda Ruperi Kinari Ka Avam Matsyakrut Kundal Avam Shri Mastak Par Gulabi Gokarn Avam Kesari Chandrika, Aavaran Sona Moti Panna Manek Ke Maala Do Peeli Avam Choti